Charakteristika zdvojených a dutinových podláh ATIZ

Zdvojené a dutinové podlahy ATIZ umožňujú permanentný prístup do medzipriestoru pre rozvody elektro, vzduchotechniky, vykurovania…

Použitie:

V administratívnych budovách, bankách technologických prevádzkach, počítačových miestnostiach a v ostatných interiéroch, kde je potrebné vytvoriť medzipriestor pre rozvod sietí elektro, vzduchotechniky, vykurovania a pod. pod zdvojenou, alebo dutinovou podlahou. Do tohto vzniknutého medzipriestoru je možné kedykoľvek vstúpiť.

viac..